Verzekeringen voor ondernemers

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt materiële en personenschade (letsel) waarvoor u door derden aansprakelijk wordt gesteld en u dat ook bent. Het gaat dan om schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van zakelijke werkzaamheden of in de hoedanigheid als zelfstandige. Door uzelf, door het personeel of door geleverde producten.

Schade die werknemers lijden tijdens het werk en waarvoor de werkgever aansprakelijk is (en dat is steeds vaker) vallen ook vrijwel altijd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden
•  In een gerecht zit iets hards waardoor een gast zijn kies kapot bijt.
•  Een bezoeker glijdt uit over de past gedweilde vloer.
•  Een reclamebord waait tegen een geparkeerde auto waardoor deze beschadigd raakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten. Dat kan bij adviserende beroepen zijn zoals accountants of advocaten (financiële schade) of bij ontwerpende beroepen zoals architecten of ingenieurs (zaak schade of letselschade)

Voorbeelden
•  Een belastingadviseur geeft een verkeerd advies waardoor onnodig veel belasting moet worden betaald.
•  Direct financieel verlies doordat een technisch adviesbureau een berekeningsfout maakt waardoor een gebouw instort.

Rechtsbijstandsverzekering
De Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld en medewerker, leverancier of klant. Ook kan de verzekering ingeschakeld worden voor niet betaalde rekeningen en andere incassozaken.

Voorbeelden
•  Als ondernemer is er een geschil met een medewerker over bijvoorbeeld ontslag, re-integratie, materiële schade of lichamelijk letsel.
•  Een leverancier levert producten die niet conform afgesproken specificatie zijn.
•  Geschil met gemeente of overheid over geen of ontoereikende vergunning

Cyberverzekering
Een relatief ‘jong’ risico maar wel zeer snel groeiend en ingrijpend voor bedrijven. Denk hierbij aan hacking, diefstal van privacygevoelige gegevens, afpersing en cyberaanvallen. Al deze gebeurtenissen vragen om actie van uw kant. Een cyberverzekering biedt niet alleen financiële dekking, maar ook (misschien nog wel belangrijker) ondersteuning hierbij. Security -professionals met wereldwijd bereik en uitgebreide juridische expertise zijn u hierbij van dienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als gevolg van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid kan het inkomen wegvallen terwijl de reguliere kosten doorbetaald moeten worden. Zeker in het geval van hoofdkostwinnaar kan dit tot grote problemen leiden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt dit op. Niet alleen in de vorm van een verzekerd inkomen maar ook persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Hoewel deze verzekering het imago heeft van duur, is de premie nauwelijks hoger dan de verplichte wettelijke verzekeringen in loondienst.
Een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u bij Schouw Assurantiën maken.

Inkomensverzekeringen personeel
Wettelijk is de werkgever verplicht het loon bij ziekte van een personeelslid voor een periode van 2 jaar door te betalen. Dit kan flinke extra kosten met zich mee brengen omdat naast deze doorbetaling ook vaak voor de zieke medewerker vervanging nodig is. Een verzuimverzekering vangt deze kosten op.  In combinatie met een arbodienst (ook wettelijk verplicht) vormt het een loket met hulp bij verzuimbegeleiding en re-integratie.

Inventaris/goederenverzekering
Het verzekeren van inventaris betreft de zakelijke inboedel die niet bestemd is voor de verkoop. Denk hierbij aan zaken als machines, computer, bureau’s, stoelen en stellingen voor opslag. De goederen betreft voorraad goederen voor verkoop maar ook grond- en hulpstoffen, halffabricaten, zaken in bewerking en emballage.
Schade aan inventaris of goederen kan o.a. ontstaan door brand, waterschade of diefstal en de verzekering biedt dekking hiervoor (naast nog een tal van andere gebeurtenissen)

Bedrijfsschadeverzekering
Als gevolg van een calamiteit als brand, inbraak of waterschade kan de omzet stil komen te liggen en daarmee de inkomsten. Voor veel bedrijven betekent dit het einde van het bedrijf, faillissement. Een bedrijfsschadeverzekering kan dit voorkomen, deze verzekert de gederfde inkomsten als gevolg van een verzekerde gebeurtenis bijvoorbeeld zoals eerder genoemde calamiteiten.

Doorlopende evenementenverzekering
Voor horeca ondernemers die regelmatig kleine evenementen organiseren is een doorlopende evenementenverzekering een uitkomst. Er is het hele jaar dekking voor als het evenement niet kan doorgaan en ook een ongevallendekking voor organisators en vrijwilligers is mogelijk.