Documenten Dienstverlening

Bij de dienstverlening horen, soms afhankelijk van het gewenste advies, een aantal documenten.

Hieronder kunt u deze documenten lezen en downloaden. De inhoud hiervan wordt voorafgaand of tijdens een inventarisatie gesprek toegelicht.

Informatiewijzer

De werkwijze van Schouw Assurantiën

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

Vermogen opbouwen, bijvoorbeeld aanvulling op uw pensioen

Dienstverleningsdocument risico afdekken

Risico’s afdekken, bijvoorbeeld tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft en Schouw Assurantiën deze niet met u kan oplossen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Tenslotte hanteert Schouw Assurantiën Algemene voorwaarden deze zijn op de dienstverlening van toepassing en maken deel uit van opdrachtbevestigingen en ontvangt u derhalve hierbij.