schouwassurantien-service-maatwerk-advies

Om een advies op maat te kunnen geven moet wij u en uw bedrijf leren kennen. Zo weten we hoe we u het beste kunnen adviseren en dat begint met ons adviestraject.

Ons adviestraject bestaat in zijn algemeenheid uit de volgende onderdelen:

Onderzoek: kennismaking en inventarisatie

In deze fase van het adviestraject informeren wij u naast ons dienstverleningsdocument over de werkwijze, dienstverlening, kosten en nazorg van ons kantoor en de kaders waarbinnen wij adviseren.

Denk bijvoorbeeld aan ons productassortiment of de financiële instellingen met wie wij samenwerken. Ook bespreken wij uw inbreng in het adviestraject en welke afspraken we hierover maken.

Aansluitend inventariseren wij op hoofdlijnen het doel waarvoor u ons advies vraagt en uw persoonlijke- en financiële gegevens oftewel uw (financiële) klantprofiel.

Analyse

Wij diepen de informatie die tijdens de kennismaking naar voren is gekomen verder uit en maken een uitgebreide inventarisatie van uw (financiële) klantprofiel.

Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker: de prioriteiten die u hierin stelt.

Wij stellen financiële scenario’s voor u op, die u vervolgens inzicht in de financiële gevolgen van uw keuzes geeft zodat u uw mening op basis van deze informatie kunt vormen. Het gaat tenslotte om het maken van keuzes die financieel verantwoord zijn en dat is de basis voor de inrichting van ons advies.

Advies en contract

Op basis van het beeld dat is ontstaan stellen wij ons advies op. Dit advies is naar onze mening voor u de best passende oplossing. Wij lichten ons advies toe en motiveren waarom wij u dit financieel product adviseren.

Hiernaast adviseren wij u welke nazorg noodzakelijk en/of wenselijk is. Aansluitend bemiddelen wij in de totstandkoming van de overeenkomst en/of polis.

Wij zoeken daarvoor een passend product en de aanbieder met het meest geschikte aanbod. Om ervoor te zorgen dat ons advies ook correct wordt uitgevoerd verzorgen wij de contacten met de betreffende financiële instelling.

Tenslotte controleren wij de door deze financiële instelling geleverde documenten.

Onderhoud

Het doel van onderhoud is om de financiële gevolgen van vastgestelde wijzigingen tijdig te signaleren. Wij kunnen u informeren en u adviseren of dit gevolgen heeft voor het advies dat wij u destijds hebben gegeven.

Het is daarbij van groot belang dat u eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Over de inhoud en de kosten van de nazorg die wij kunnen leveren, maken we afzonderlijk afspraken.

Deze werkzaamheden maken geen deel uit van ons standaard tarief.