Risicoanalyse

Ontdek hoe slimme ondernemers ontspannen ondernemen

Om tot een goed overzicht te komen welke risico’s uw bedrijf loopt en hoe inzicht te krijgen hoe deze gereduceerd kunnen worden, kan het zinvol zijn een risicoanalyse en een risico inventarisatie te maken van uw bedrijf. De bedrijfs- en ondernemersrisico’s waaraan u kun denken zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is de (financiële) impact van een calamiteit zoals brand op de bedrijfsvoering?
  • Welke aansprakelijkheidsrisico’s worden gelopen?
  • Welke inkomensrisico’s loop ik als ondernemer?
  • Regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid zoals WGA, Ziektewet en WW. Wat betekend dit voor mij als werkgever?

Bedrijfs- en ondernemersrisico's in kaart brengen

Als Erkend MBK-adviseur helpt Schouw Assurantiën u bij het in kaart brengen van uw bedrijfs- en ondernemersrisico’s. Het in kaart brengen hiervan gaat verder dan alleen verzekeren. U krijgt inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, mobiliteit, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen, personeel, milieu en vergunningen.

bedrijfs-en-ondernemersrisico-in-kaart-brengen

Risicoanalyse van uw bedrijf laten maken?

Het begint met de bedrijfsdoelstellingen en wat u belangrijk vindt, dit kan zijn:

  • Doen wat u leuk vindt
  • Het bedrijf laten groeien
  • Waarborgen van de continuïteit
  • Zelfstandig zijn
  • Uw idealen nastreven
  • Stoppen voor uw 60ste jaar?

Om uw doelstellingen te kunnen halen is het belangrijk inzicht te hebben wat die doelstellingen in de weg kan staan. Dat kan met behulp van een professionele risicoanalyse. Risicomanagement is een doorlopend proces dat regelmatig weer moet worden getoetst aan de huidige doelstellingen, ontwikkelingen en de situatie. Daarom is een planmatige aanpak hiervan belangrijk.

Aanpak risicoanalyse

Voor een professionele risicoanalyse gaan we aan de slag met uw risico inventarisatie. Schouw Assurantiën bespreekt precies met u wat u kunt verwachten met betrekking tot de acties, de kosten en tenslotte de output. Na een gedegen voorbereiding, maakt een bedrijfsbezoek onderdeel uit van de risicoanalyse. Tijdens dit bezoek komt uw bedrijf uitvoerig ter sprake en doen we een ronde door het bedrijf. Naar aanleiding hiervan maakt Schouw Assurantiën een risicoanalyse van uw bedrijf en ontvangt u een uitgebreid rapport van de ondernemers- en bedrijfsrisico’s.

schouw-assurantien-service-maatwerk-advies

Vervolgens bepaalt u na evaluatie van dit rapport welke bedrijfs- en ondernemersrisico’s u wilt voorkomen, beperken, nemen en verzekeren.

Kiest u hierbij voor verzekeren, dan is Schouw Assurantiën u ook hierbij graag van dienst.

Ten slotte leggen we in overleg gezamenlijk vast wat wenselijk en/of noodzakelijk is voor uw bedrijf.