Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen personeel

Wettelijk is de werkgever verplicht het loon bij ziekte van een personeelslid voor een periode van 2 jaar door te betalen. Dit kan flinke extra kosten met zich mee brengen omdat naast deze doorbetaling ook vaak voor de zieke medewerker vervanging nodig is. Een verzuimverzekering vangt deze kosten op.  In combinatie met een arbodienst (ook wettelijk verplicht) vormt het een loket met hulp bij verzuimbegeleiding en re-integratie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als gevolg van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid kan het inkomen wegvallen terwijl de reguliere kosten doorbetaald moeten worden. Zeker in het geval van hoofdkostwinnaar kan dit tot grote problemen leiden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt dit op. Niet alleen in de vorm van een verzekerd inkomen maar ook persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Hoewel deze verzekering het imago heeft van duur, is de premie nauwelijks hoger dan de verplichte wettelijke verzekeringen in loondienst.

Een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u bij Schouw Assurantiën maken.